CARP DEAF MARATON 2013

01.02.2014 21:05
 

 

CARP DEAF MARATON (2013) - 41 hodin
Začátek závodu v 19:00 v pátek 31.5.2013 a konec závodu ve 12:00 v neděli 2.6.2013

 

Místo: Podnovoveský rybník o rozloze 22 ha v obci Nová Ves (okres Český Krumlov) - sportovní rybolov provozuje obec Nová Ves. GPS poloha: 48°56'35.464"N, 14°15'34.761"E

www.podnovoveskyrybnik.unas.cz

 

Tým

 

Jednočlenný závodní tým. Závodu se účastní 18 týmů.

 

Pořadatel

 

Budějovický sportovní klub neslyšících zastoupený předsedou sportovního rybolovu panem Milanem Šťastným; E-mail: bskn.cbu@gmail.com

 

Přihlášky

 

Přihlášku je nutno odeslat na e-mail pořadateli (text s potvrzením účasti na závodech).

 

Startovné

 

Startovné je stanoveno na 650 Kč/tým. Přihlášení probíhá od 1.2.2013 do 15.3.2013. Uzavření přihlášek proběhne při dosaženém počtu 18 přihlášených týmů. Tým musí do 14 dnů od podání přihlášky uhradit startovné. Startovné lze uhradit na bankovní účet organizátora (podrobnosti po písemném podání přihlášky) či hotově po individuální domluvě.
Startují pouze týmy, které odevzdaly přihlášku do mezního termínu a zaplatily zápisné (min. 50% ceny - tj. 325 Kč). Česká spořitelna a..s. České Budějovice číslo účtu: 0560356339/0800

 

Losování a prezence

 

Prezence týmů proběhne v pátek 31.5.2013 od 17:30 do 18:00 hod u kiosku u Podnovoveského rybníka. Losování sektoru probíhá ve dvou kolech. V prvním kole si vylosuje tým pořadové číslo pro losování v druhém kole. V druhém kole si tým vylosuje číslo sektoru, ve kterém bude lovit. Tým, který se nedostaví k prezenci včas, bude losovat po skončení losování.

 

Bodování

 

Boduje se každý ulovený kapr, amur a jeseter nad 40 cm, kdy se počítá kapr 1 cm = 1 bod, amur 1 cm = 2 body a jeseter 1 cm = 3 body. Bodování provádí rozhodčí, po změření a zapsání bodů musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Uchovávání úlovků v saku je povoleno pouze do obodování úlovku.
Závodníci bojují o nejdelší rybu závodu, o umístění v sektoru a o umístění v celém závodu. Celkový součet délek ryb určuje pořadí vítězů. Vítězem závodu se stává tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů celkově.

 

Lovný sektor

 

Každý tým vylosuje jedno místo vyznačené v terénu páskou. Závodní místa budou rozdělena do 3 sektorů (A,B,C) po 6 místech. Na vodě je sektor omezen přímkou - kolmicí k břehu, v případě sporu rozhodne o hranici rozhodčí. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraniční páskou v průběhu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru.

 

Lov

 

Soutěžní rybolov se provádí dle Rybářského řádu platného pro revír "Podnovoveský rybník", platného pro rok 2013. Soutěžní pravidla mají přednost před Rybářským řádem. Celé závody probíhají v duchu "Chyť a pusť".

 

Povolená technika lovu

 

Každý tým loví na maximálně 2 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem bez protihrotu. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže - průběžná montáž. Jako nástrahu lze použít pouze boilies a pelety. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího tuto kontrolu. "Chytá se pouze ze břehu na odhoz!!!"

 

Povolené a povinné technické prostředky k lovu

 

Povinné vybavení: Každý tým musí být vybaven vhodným podběrákem, podložkou pod ryby, dezinfekcí a ekosakem či dostatečně velkým vezírkem.

 

Pohyb a chování v průběhu závodu

 

Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň (nadzemní grill povolen). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky na předem určené místo. V průběhu závodu je zakázána jízda automobilem kolem rybníka, soutěžící odstaví vozidla na označených parkovištích. Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit. Při porušení společenských pravidel před v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele.
Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese
žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

 

Vyhodnocení

 

Po ukončení závodu bude zveřejněna listina týmů a jejich výsledný počet získaných bodů. Vyhodnoceny a odměněny budou první 3 týmy a nejdelší ulovená ryba.

 

Závěrečná ustanovení

 

Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení týmu ze závodu bez náhrady.

—————

Zpět